Công cụ đề xuất giá dự đoán MGID

Công cụ Đề xuất giá dự đoán MGID hoạt động như sau:

  • Đề xuất giá thầu trước khi khởi chạy chiến dịch;
  • Cho phép bạn chọn phạm vi tiếp cận đối tượng mong muốn;
  • Giảm đáng kể thời gian quá trình tối ưu hóa;
  • Tiết kiệm thời gian, tài nguyên và nỗ lực kiểm tra.

Bạn có thể tìm thấy công cụ Đề xuất giá dự đoán tại đây:

Dashboard -> Teaser creation form

Công cụ đề xuất giá thầu dự đoán của MGID

1) Tải lên quảng cáo của bạn và xác định quảng cáo nào sẽ hoạt động tốt nhất.

Kiểm tra mức độ hiệu quả của quảng cáo 01

Kiểm tra mức độ hiệu quả của quảng cáo 02

2) Kiểm tra phạm vi tiếp cận đối tượng bằng cách thay đổi CPC.

Kiểm tra phạm vi tiếp cận đối tượng của quảng cáo 01

Hiệu quả của công cụ đề xuất giá dự đoán MGID

Phạm vi tiếp cận cao hơn có nghĩa là quảng cáo của bạn sẽ nhận được nhiều hiển thị hơn.

Kết quả tiếp cận đối tượng chỉ được hiển thị khi có cơ sở dữ liệu lịch sử (theo đơn vị tiền tệ trên Trang tổng quan của khách hàng).

Nội dung: “Không thể tính toán phạm vi tiếp cận” sẽ được hiển thị khi không thể tính toán phạm vi tiếp cận khán giả.

Nguồn: MGID


Nhận ngay ưu đãi đặc biệt từ MGIDVIETNAM.COM tại đây. Bonus 25% trong lần nạp đầu tiên dành cho Nhà quảng cáo.

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

Leave a Comment