Cách tối ưu quảng cáo MGID Ads tự động

Cách tối ưu hóa Dựa trên Quy tắc đã được MGID thiết kế hiệu quả để tự động hóa quá trình tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo MGID Ads giúp tối ưu về ngân sách, chi phí, khả năng phân phối, tỷ lệ chuyển đổi, lợi nhuận… Hãy cùng MGIDVIETNAM.COM tìm hiểu kỹ hơn về điều này ngay sau đây.

Cách tối ưu quảng cáo MGID Ads tự động 01

Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo là gì?

Nó đòi hỏi phải liên tục theo dõi số liệu thống kê, phân tích dữ liệu thực tế và so sánh nó với các mục tiêu, sau đó tắt các nguồn không hoạt động và điều chỉnh CPC thành các nguồn hiệu quả hơn để đưa các giá trị thực tế gần hơn với giá trị mục tiêu. Như bạn thấy, nó khá tốn thời gian và công đoạn thủ công.

Tự động hóa tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Đồng thời loại bỏ những sai sót của con người. Và đôi khi là thời gian chờ đợi thêm của những người tham gia vào quá trình quản lý.

Đó là lý do tại sao MGID đã triển khai chức năng Tối ưu hóa Dựa trên Quy tắc. Các quy tắc tối ưu hóa của MGID không chỉ mở rộng cho tất cả các điều kiện có thể mà còn phân tích hiệu suất chiến dịch với mỗi lần cập nhật thống kê. Thay vì kiểm tra một lần trong một khoảng thời gian nhất định.

Những quy tắc Tối ưu hóa được MGID hỗ trợ

 • Tự động chặn

Chặn tiện ích con / nguồn phụ. Miễn là đáp ứng điều kiện đã chỉ định.

 • Đặt giá thầu tự động

Thay đổi hệ số CPC dựa trên giá trị mục tiêu của thông số được chỉ định.

(Bản thân hệ số được xác định bởi quy tắc).

 • Giá thầu cố định

Thay đổi hệ số CPC thành giá trị do bạn chỉ định. Miễn là đáp ứng điều kiện đã chỉ định.

Tiếp theo, chúng ta hãy tập trung vào quá trình tạo quy tắc và xem xét kỹ hơn từng loại.

Cách tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo MGID Ads bằng Quy tắc tự động chặn

Quy tắc tự động chặn

(1)

Chọn những gì quy tắc sẽ tối ưu hóa: tiện ích con hoặc nguồn phụ. MGID khuyên nên tạo hai quy tắc tối ưu hóa cho cả hai tùy chọn.

(2)

Đặt giới hạn về số lượng nhấp chuột hoặc số tiền đã chi tiêu. Và khi đạt đến giới hạn, quy tắc sẽ bắt đầu tối ưu hóa. Trên thực tế, đó là ngân sách bắt đầu (giới hạn), cho đến khi đạt được. Vì vẫn không thể xác định hiệu quả nguồn với độ chính xác hợp lý.

Đối với số tiền đã chi tiêu, bạn nên đặt ngưỡng khởi chạy quy tắc ở tỷ lệ x2-x3 của chi phí chuyển đổi mục tiêu trên mỗi tiện ích con và tỷ lệ x1-x2 trên mỗi nguồn phụ.

(3)

Chọn một chỉ báo, phân tích quy tắc nào sẽ thực hiện tối ưu hóa và chỉ định giai đoạn chuyển đổi nào nên được thực hiện. Đối với một quy tắc, chỉ có thể đặt một chỉ số cho mỗi giai đoạn chuyển đổi. Nếu bạn cần phân tích một số chỉ số hoặc ở một số giai đoạn chuyển đổi, bạn sẽ cần tạo quy tắc thứ hai.

(4)

Chỉ định điều kiện theo đó quy tắc sẽ xác định có chặn hay không. Ví dụ: nếu bạn muốn tắt tất cả các tiện ích con mang lại chuyển đổi cao hơn 2 đô la, thì hãy chọn chỉ báo Chi phí chuyển đổi ở bước trước và chỉ định Cao hơn Điều kiện $ 2 trong bước này.

Các chỉ số có sẵn:

 • Chi phí chuyển đổi
 • Tỷ lệ chuyển đổi
 • Số lượng chuyển đổi
 • Doanh thu
 • Lợi nhuận
 • ROI
 • EPC

Các trình điều hành sẽ sẵn sàng đặt điều kiện:

 • Thấp hơn
 • Cao hơn
 • Giữa
 • Không giữa

(5)

Chọn khoảng thời gian mà việc tối ưu hóa sẽ được thực hiện. Khi quy tắc chọn các tiện ích con / nguồn phụ đã vượt quá giới hạn về số lượng nhấp chuột hoặc số tiền đã chi tiêu (bước 2), quy tắc sẽ tính đến dữ liệu cho khoảng thời gian cụ thể này chứ không tính đến toàn bộ quá trình chạy của chiến dịch. Ngoài ra, trong giai đoạn này, các giá trị thực tế của chỉ báo đã chọn (bước 3) sẽ được tính toán để so sánh chúng với điều kiện chặn (bước 4) và xác định điều gì nên và không nên tắt.

Chú ý! Đây là giai đoạn thu thập dữ liệu thống kê. Theo đó quy tắc sẽ tiến hành tối ưu hóa. Đó không phải là tần suất khởi chạy quy tắc. Quy tắc của MGID chạy liên tục và phân tích lại dữ liệu sau mỗi lần cập nhật thống kê.

(6)

Bước cuối cùng là chọn hành động mà quy tắc sẽ thực hiện. Với điều kiện đáp ứng điều kiện của quy tắc.

Có hai lựa chọn:

 • Chặn

Tiện ích con / nguồn phụ sẽ bị chặn và quy tắc sẽ không tính đến nó nữa.

 • Chặn nếu không thì bỏ chặn

Tiện ích con / nguồn phụ sẽ bị chặn, nhưng quy tắc sẽ tiếp tục xem xét nó và trong trường hợp điều kiện quy tắc không còn được đáp ứng, quy tắc sẽ bỏ chặn nó.

Bạn nên sử dụng tùy chọn thứ hai trong hai trường hợp. Điều này hữu ích khi chuyển đổi (hoặc dữ liệu về thu nhập trên chuyển đổi) được hiển thị với độ trễ đáng kể hoặc khi một quy tắc được tạo trong chiến dịch mà bạn đã chặn nhiều tiện ích con theo cách thủ công. Bằng cách này, quy tắc sẽ kiểm tra các tiện ích con bị chặn một lần duy nhất để xem liệu chúng có thực sự nên bị chặn hay không.

MGID cũng đã cung cấp khả năng can thiệp thủ công vào quá trình tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo. Nếu vì lý do nào đó, trong các trường hợp riêng lẻ, bạn cần chặn hoặc bỏ chặn tiện ích con / nguồn phụ trái với logic của quy tắc chặn, thì bạn có thể thực hiện việc này và các quy tắc sẽ coi hành động này của bạn như một lệnh để bỏ qua tiện ích con / nguồn phụ này trong tương lai (một biểu tượng ở dạng ổ khóa sẽ được hiển thị bên cạnh chúng).

Cài đặt quy tắc chặn thủ công

Quy tắc giá thầu cố định

Loại quy tắc này được thiết lập giống như quy tắc chặn. Điểm khác biệt duy nhất là ở hành động. Quy tắc sẽ thực hiện khi điều kiện đã chỉ định được đáp ứng. Đây chỉ là một cách để đặt giá trị được chỉ định của hệ số CPC.

Quy tắc giá thầu cố định

Cách tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo MGID Ads bằng Quy tắc đặt giá thầu tự động

Cách tối ưu quảng cáo MGID Ads bằng quy tắc đặt giá thầu tự động

Loại quy tắc này cũng kiểm soát hệ số, nhưng không giống như quy tắc Giá thầu cố định, quy tắc này không nên chỉ định hệ số sẽ được đặt trong điều kiện nào; nó tự tính toán giá trị bắt buộc dựa trên các mục tiêu chiến dịch của bạn. Giá trị mục tiêu có thể được chỉ định cho một trong hai chỉ số: chi phí chuyển đổi hoặc ROI.

Một hành động bổ sung ở cuối quy tắc tư vấn quy tắc về hành động sẽ được thực hiện, đó là khi giá trị mục tiêu của chỉ báo chỉ có thể đạt được khi giá trị hệ số hoặc CPC thấp hơn giá trị tối thiểu có thể có trong hệ thống. Có hai tùy chọn: chặn tiện ích con / nguồn phụ (vì không thể lấy được giá trị mục tiêu của chỉ báo trên đó) hoặc duy trì tỷ lệ thấp nhất có thể để giữ khối lượng lưu lượng truy cập từ đó.

MGID đã đảm bảo rằng quy tắc không tăng CPC khi điều kiện quy tắc cho phép. Do đó, quy tắc sẽ không tăng hệ số CPC nếu phạm vi tiếp cận của chiến dịch hiện tại đối với tiện ích con / nguồn phụ là Rất cao.

MGID khuyến khích sử dụng quy tắc Đặt giá thầu tự động cùng với Chặn tự động. Hãy thiết lập chúng để trình chặn tự động có thể ngay lập tức loại trừ các nguồn rõ ràng là không hoạt động và sau đó trình đặt giá thầu tự động có thể kiểm soát hệ số (tăng và giảm hệ số) khi có ít nhất một số kết quả. Dưới đây là một ví dụ về các cài đặt như vậy.

Đặt giá thầu tự động và chặn tự động trong các chiến dịch quảng cáo của MGID

Tự động tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo MGID Ads bằng cách sử dụng bộ quy tắc

Bên cạnh đó, có một chức năng đơn giản là thêm các quy tắc tối ưu hóa để sử dụng nhanh chóng.

Để bật tính năng này, bạn nên chọn tùy chọn Bộ quy tắc tối ưu hóa.

Tự động tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo MGID Ads bằng cách sử dụng bộ quy tắc

Sau đó, một tập hợp các quy tắc tự động chặn và đặt giá thầu tự động sẽ được tạo tự động và bắt đầu tối ưu hóa chiến dịch của bạn ngay lập tức. Xin lưu ý rằng tất cả các quy tắc hiện có sẽ bị xóa.

Bộ quy tắc tối ưu hóa chiến dịch

Nguồn: MGID


Bài viết trên đây đã hương dẫn bạn cách để sử dụng các tính năng hỗ trợ tự động để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo MGID Ads giúp tăng hiệu quả chiến dịch, tối ưu ngân sách, chi phí, khả năng phân phối, tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu, lợi nhuận… Chúc bạn sẽ thành công hơn với các chiến dịch quảng cáo của mình.

Đăng ký tài khoản để chạy quảng cáo MGID nhận ngay bonus 25% khi nạp tiền.

Leave a Comment