Cách thiết lập Postback trên MGID Ads

Postback là một trong số các tùy chọn theo dõi chuyển đổi được MGID hỗ trợ. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập Postback trên MGID Ads. …

Cách tạo chiến dịch Push Ads trên MGID

Hiện tại Push Notifications Ads hay Quảng cáo thông báo đẩy được sử dụng khá phổ biến. Và phương thức quảng cáo này cũng được MGID triển khai từ lâu. …

Công cụ đề xuất giá dự đoán MGID

Công cụ Đề xuất giá dự đoán MGID hoạt động như sau: Đề xuất giá thầu trước khi khởi chạy chiến dịch; Cho phép bạn chọn phạm vi tiếp cận …